စန္ဒာရာမဘုန်းတောကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းသို့Knowledge Sharing ပြုလုပ်ခြင်း